רשימת הסניפים ומוסכי השירות ברחבי הארץ | זוקו שילובים

חולון (משרדי הנהלה)

כתובת:

א.ת רחוב המנור 8, ת.ד 214

להצהרת הנגישות המלאה של הסניף לחץ כאן

מיקוד: 58101
טלפון: 03-5571555
פקס: 03-5567323

אילת

כתובת:

חניוני מבואות אילת 1, ת.ד 5398

להצהרת הנגישות המלאה של הסניף לחץ כאן

מיקוד: 88100
טלפון: 08-6316907
פקס: 08-6316908

זוקו שיווק והפצה

כתובת:

בעלי המלאכה 4, רמלה

להצהרת הנגישות המלאה של הסניף לחץ כאן

מיקוד: 7255802
טלפון: 03-6508912/22
פקס: 08-6640716

סיניבר

מיקוד: 7120117
טלפון: 08-9222222
פקס: 08-9162555

חיפה (קריית ביאליק)

כתובת:

א.ת רח. החרושת 25 ת.ד 1191

להצהרת הנגישות המלאה של הסניף לחץ כאן

מיקוד: 27112
טלפון: 04-8787444
פקס: 04-8754481

באר-שבע

כתובת:

רחוב הבונים 47, עמק שרה, ת.ד 2174

להצהרת הנגישות המלאה של הסניף לחץ כאן

מיקוד: 84000
טלפון: 08-6273810
פקס: 08-6279732

כנות

מיקוד: 7982500
טלפון: 08-6113200

חולון (משרדי הנהלה)

כתובת:

א.ת רחוב המנור 8, ת.ד 214

להצהרת הנגישות המלאה של הסניף לחץ כאן

מיקוד: 58101
טלפון: 03-5571555
פקס: 03-5567323

חיפה (קריית ביאליק)

כתובת:

א.ת רח. החרושת 25 ת.ד 1191

להצהרת הנגישות המלאה של הסניף לחץ כאן

מיקוד: 27112
טלפון: 04-8787444
פקס: 04-8754481

באר-שבע

כתובת:

רחוב הבונים 47, עמק שרה, ת.ד 2174

להצהרת הנגישות המלאה של הסניף לחץ כאן

מיקוד: 84000
טלפון: 08-6273810
פקס: 08-6279732

אילת

כתובת:

חניוני מבואות אילת 1, ת.ד 5398

להצהרת הנגישות המלאה של הסניף לחץ כאן

מיקוד: 88100
טלפון: 08-6316907
פקס: 08-6316908