ביקור שרת הכלכלה והתעשייה בבית הספר של זוקו שילובים | זוקו שילובים