הצעת מחיר | זוקו שילובים

נחתם הסכם שת”פ בין קבוצת זוקו שילובים לקבוצת משקי הקיבוצים